ดีแทคจัดกิจกรรม “ดีแทค ปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5” เส้นทางสวยที่สุดในกรุงเทพฯ พร้อมรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม มีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 5,000 คน

2 (3)ดีแทค ร่วมด้วยช่วยกัน และกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมปิดท้าย ‘‘ดีแทค ปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5’ มีนักปั่นกว่า 5,000 คนมาร่วมปั่นจักรยานสะสมระยะทาง เพื่อมอบจักรยานใหม่ให้เด็กนักเรียน

นายชัยยศ จิรบวรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคและร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนใช้จักรยานในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ รวมถึงภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย การเชิญชวนนักปั่นมาร่วมแรงร่วมใจกันปั่นจักรยานในโครงการนี้ เราแปรจำนวนระยะทางที่ทุกคนร่วมกันปั่นเป็นเงินสมทบทุนจัดหาจักรยานใหม่ให้น้องๆ ในชนบททั่วประเทศ โดยทุกๆ 1 กิโลเมตรที่สะสมได้ ดีแทคจะบริจาคเงิน 10 บาทเพื่อเป็นทุนในการซื้อจักรยาน”

กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ ทำดีทุกวัน ของดีแทค มีจุดเริ่มต้นที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แบ่งการปั่นจักรยานออกเป็น 2 เส้นทาง คือ ระยะใกล้ 15 กิโลเมตร รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และระยะไกล 40 กิโลเมตร ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและทางคู่ขนานบรมราชชนนี เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีภูมิทัศน์งดงามทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม จึงมีนักปั่นให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 5,000 คน ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ดีแทคและร่วมด้วยช่วยกันได้มอบจักรยานใหม่จำนวน 100 คัน ให้แก่น้องๆ จาก 20โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน ประกอบอาชีพ และช่วยเหลือครอบครัว ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีนักปั่นเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 27,300 คน และดีแทคได้มอบจักรยานให้แก่เด็กๆ ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 3,500 คัน

1 (4)

ในปี 2556 นี้ ดีแทคได้จัดกิจกรรม ดีแทค ปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเริ่มจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพฯ ตามลำดับ ซึ่งทุกแห่งประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับความสนใจจากนักปั่นและประชาชนทั่วประเทศในการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก