ปากกา S-Pen อาจจะลงมาอยู่ใน Samsung Tablet รุ่นในอนาคต

Galaxy Note เป็นรุ่นที่ประสบความสำเร็จด้วยการเปิดประสบการณ์ใช้งานที่แปลกใหม่ โดยมีการป้อนข้อมูลด้วยปากกา S-Pen ที่ถือเป็นฟีเจอร์เด่นของรุ่นซึ่ง Samsung อาจจะนำลูกเล่นนี้ไปใส่ใน Tablet ของตนในอนาคต

ข่าวนี้ถูกเผยมาจาก Ryan Biden ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์แห่ง Samsung ว่าอาจจะมีการพิจารณานำปากกา S-Pen ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วใน Galaxy Note มาใส่เป็นลูกเล่นของ Tablet ในอนาคต ซึ่งปากกา S-Pen เป็นลูกเล่นที่พิเศษด้วยเทคโนโลยี Active Digitizer ของ Wacom ส่งผลให้การป้อนข้อมูลมีความแม่นยำกว่ากว่าปากกาสไตลัส Capacitive ทั่วไป

ปัจจุบัน HTC Flyer เป็น Tablet เพียงรุ่นเดียวที่สามารถใช้ร่วมกับปากกา Stylus อย่างเต็มรูปแบบ เป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างสูงที่ Samsung จะหันมาสนใจผลิต Tablet ที่รองรับการป้อนข้อมูลด้วยปากกา S-Pen ทั้งนี้คงต้องรอการยืนยันจาก Samsung อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

 

ที่มา: Phone Arena