ซัมซุงรุกหนักตลาดองค์กรกลุ่มการศึกษาจับมือเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ Born และ DSP Group เปิดตัวโซลูชันเพื่อการเรียนรู้สุดไฮเทค “Edu Cloud” และ “Witz School”

ผู้บริหารซัมซุงโชว์โซลูชันเพื่อการเรียนรู้สุดไฮเทค  “Witz School”ซัมซุงขยายฐานลูกค้าองค์กรกลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง จับมือพันธมิตรรายใหญ่ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ Born และ Digital Education เปิดตัวโซลูชันเพื่อการเรียนรู้สุดไฮเทค “Edu Cloud” และ “Witz School” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับวัยเรียนตั้งแต่นักเรียนชั้นประถม มัธยมไปจนถึงนักศึกษาระดับปริญญา เพื่อยกระดับการศึกษาไทยในยุคดิจิตอล

นายบุญเลิศ วิบูลเกียรติ รองประธานธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ซัมซุง ผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาในประเทศไทย ยกระดับให้การศึกษาไทยสู่ก้าวความเป็นเลิศในยุคดิจิตอล ล่าสุดซัมซุงรุกตลาดธุรกิจลูกค้าองค์กร (B2B – Business to Business) กลุ่มการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเสนอโซลูชันเพื่อการเรียนรู้สุดไฮเทคอย่าง Edu Cloud” และWitz School” ที่ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชันอย่าง  Born และDigital Education ผ่านนวัตกรรมของซัมซุง ไม่ว่าจะเป็น ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 10.1 และ ซัมซุง กาแล็คซี่ แท็บ 2 10.1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กวัยเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมร่วมมือกับเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเพื่อขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ซัมซุงเชื่อมั่นว่าโซลูชันที่เรานำเสนอนี้จะช่วยผลักดันการเรียนรู้ของเด็กไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น สร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่สนุก น่าสนใจ มีประสิทธิภาพ และไม่จำกัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนเท่านั้น ตรงตามคอนเซ็ปต์ “Anywhere, Anytime – เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา”

นายธีรพล เกียรติสุรนนท์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ในฐานะผู้นำด้านการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้าและการกระจายสินค้าหลากหลายประเภทมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้ถึงมือผู้บริโภค และเพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลที่ รวมถึงความแข็งแกร่งของเราเองในตลาดการศึกษา จากทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศของสินค้าประเภทเครื่องเขียน และจุดกระจายสินค้าของบริษัทในเครืออย่าง เอเชียบุ๊คส์ ทำให้ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มองเห็นถึงอาวุธ เครื่องมือใหม่ๆ ที่ต้องการนำเสนอให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เบอร์ลี่ ยุคเกอร์จึงเข้าร่วมพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดการศึกษา โดยถือเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว สำหรับสินค้า 2 ประเภท คือ “Witz School” มุ่งเน้นการเจาะตลาดประถมศึกษาและ “Edu Cloud” มุ่งเน้นการเจาะตลาดมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ในฐานะของผู้จัดจำหน่าย และผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมเพื่อการศึกษาล่าสุดที่เราได้ร่วมกันนำเสนอจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในประเทศไทยให้ทันสมัยมากขึ้น”

นายสุพล ตันติศิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บอร์น จำกัด กล่าวว่า “บอร์นและซัมซุงร่วมกันพัฒนา บริการซอฟต์แวร์ด้านการศึกษารูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อว่า “Edu Cloud” ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะนำแท็บเล็ตซัมซุงมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปผ่านระบบ Cloud Computing ของบอร์น เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงผู้ปกครองและเพื่อนร่วมชั้นให้มากขึ้น โดยอิงกับระบบ LMS (Learning Management System) ที่สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ใช้อยู่บน MOODLE รูปแบบการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ แต่ซอฟแวร์ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นจะเป็นการต่อยอด MOODLE ให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปอีก ด้วยการพัฒนา Mobile Application ที่ชื่อ Edu App ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหาได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเสริมการเรียนรู้ได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่าการใช้ระบบ E-Learning ทั่วไป”

“นวัตกรรม Creative Content ภายใต้ชื่อ Witz School เป็น Learning App Solution ที่ประกอบด้วยแอพพลิเคชันการเรียนรู้ถึง 7 แอพย่อยๆ ด้วยกัน ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งแอพนี้จะช่วยใช้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งแอพทั้งหมดจะเข้ามาตอบโจทย์การจัดการศึกษาด้วยแท็บเล็ตในทุกมิติ  อาทิ เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ (Learning Media) สื่อประกอบการสอน (Instruction Media) และเป็นสื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construction Media) ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างครบครัน  นอกจากนี้เด็กยังได้ความรู้ควบคู่ความสนุกสนาน เป็นการเรียนได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งยังสามารถสร้างส่วนร่วมกันระหว่าง เด็ก ผู้ปกครอง และครูอีกด้วย” นายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Digital Education จำกัด กล่าวปิดท้าย