กสทช เผยยอดผู้ใช้ 3G ความถี่ 2.1 GHz ทะลุ 11 ล้านเบอร์

cell-tower-aug10[1]

ทางกสทช ออกมาเผยว่า ณ ตอนนี้มีผู้ใช้งาน 3G บนความถี่ 2.1 GHz ทะลุ 11 ล้านเลขหมายแล้ว และผู้ใช้จะได้รับอัตราค่าบริการโทรศัพท์ที่ลดลง 15%

ณ ตอนนี้ผู้ที่ได้รับสัมปทานอนุญาตให้ใช้งานความถี่ 2.1GHz ก็คือ AIS (มาในชื่อ Advance Wireless Network) dtac (dtac TriNet) และ TrueMove H (Real Future) ซึ่งการให้บริการ 3G บนความถี่ 2.1 GHz นี้เริ่มใช้ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา และจนวันนี้กว่าสี่เดือนก็มีผู้ใช้แล้วกว่า 11 ล้านเลขหมาย

สำหรับผู้ใช้บริการนั้นเป็นของ AWN อยู่ 9 ล้านเลขหมาย, RF 1,800 เลขหมาย และ DTN 2 ล้านเลขหมาย และผู้ให้บริการจะต้องลดค่าบริการลง 15% ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 หมวด 3 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้รับใบอนุญาต ภาคผนวก ก ข้อ 7.5

สำหรับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้นั้นถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายของกสทช

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสัมปทานความถี่ 1800 MHz ที่มีผู้ถือสองรายคือ TrueMove และ Digital Phone อยู่ โดย ณ ตอนนี้กสทช ได้ติดตามและตรวจสอบแล้ว พบว่าทั้งสองบริษัทได้จัดเก็บซิมการ์ดสำหรับคลื่น 1800MHz ออกไปหมดแล้ว และจะไม่มีการจำหน่ายเพิ่มเติมอีกตามที่แจ้งเข้ามา การดำเนินการนี้ถือว่าเป็นไปตามประกาศกสทช เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการกรณีสิ้นสุดอนุญาตสัมปทาน (สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556)  ที่ห้ามรับลูกค้าเพิ่ม และจะต้องดูแลผู้ใช้เดิมให้ได้ด้วยคุณภาพดังที่ผ่านๆ มา

สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ หรือราคาที่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Call Center กสทช หมายเลขโทรศัพท์ 1200 หรือส่ง SMS แบบไม่มีค่าใช้จ่ายไปที่หมายเลข 1200 หรือร้องเรียนทางเว็บไซต์สำนักงานกสทช (www.ntbc.go.th) เพื่อที่กสทช จะได้เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามข้อกำหนดกฏหมายครับ