ในที่สุด… Oxford เพิ่มคำแปลสำหรับ “Phablet” อย่างเป็นทางการ

phablet become official

เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา โลกอุตสาหกรรมโทรศัพท์ Smartphone ต้อนรับการเปิดตัวของ Dell Streak และ Samsung Galaxy Note ด้วยขนาดหน้าจอ 5 – 5.3 นิ้วตามลำดับ ซึ่งในเวลานั้นใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นโทรศัพท์ แต่ก็เล็กเกินกว่าที่จะเป็นแท๊บเลต จึงถือกำเนิดคำใหม่โดยนำคำว่า Phone และ Tablet เข้ามารวบเข้าไว้ด้วยกัน เรียกคำจำกัดความกันได้ว่า Phablet มีทำนองความหมายว่าเป็นอุปกรณ์รองรับการใช้งานโทรศัพท์มีขนาดอยู่ระหว่างกลางของโทรศัพท์ขนาดปรกติและแท๊บเลตนั่นเอง และโดยเฉพาะในปี 2013 นี้ที่กระแสของ Phablet นั้นตลาดเติบโต มีการยอมรับและใช้งานในวงกว้างมากขึ้นโดยลำดับ ทางผู้จัดทำ Oxford Dictionaries Online จึงได้มีปรับปรุงคำศัพท์ให้ทันสมัย โดยเพิ่มคำดังกล่าวนี้ลงในสารบัญศัพท์อย่างเป็นทางการ และให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้

• phablet, n.: a smartphone having a screen which is intermediate in size between that of a typical smartphone and a tablet computer.

ที่มา: Quartz