กสทช. เตือนผู้บริโภคให้ใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ( มอก. )

02 (1)จากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟดูดขณะชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ ล่าสุดเหตุเกิดที่ สภ.แกลง จ.ระยอง นั้น สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึง สภ.แกลง ขอให้ส่งเครื่องโทรศัพท์ที่มีปัญหามาให้ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 2498

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ ระหว่างรอ สภ.แกลง นำโทรศัพท์ดังกล่าวพร้อมแบตเตอรี่มายัง กสทช. เพื่อตรวจสอบเครื่องดังกล่าวว่ามีการนำเข้าหรือมีใบอนุญาติที่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. หรือไม่เพื่อเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

จากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักงาน กสทช. กรณีเครื่องโทรศัพท์มือถือมีปัญหาและการดำเนินการของสำนักงาน กสทช. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาระหว่างปี 2555 – 2556 รวมกรณีนี้พบว่ามี 3 กรณี สำหรับ 2 กรณีแรกได้แก่

  1. ข่าวที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โทรศัพท์รุ่น iPhone 5 ระเบิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ จ.กรุงเทพฯ ทาง กสทช.ได้ทำการตรวจสอบโทรศัพท์ดังกล่าว พบวัตถุน็อตอยู่ในถอดรองแบตเตอรี่ทำให้เกิดการกดทับและช๊อตกันระหว่างเซลล์ของแบตเตอรี่
  2. กรณีโทรศัพท์มือถือ Nokia ไม่สามารถระบุรุ่น ระเบิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่ จ.ระยองโดยสำนักงาน กสทช. ได้ประสานไปยังบริษัทโนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบว่าเป็นเครื่องของบริษัทฯ หรือไม่ และเป็นรุ่นใด

จากกรณีที่เกิดขึ้นนับเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้บริโภคจึงขอย้ำให้ผู้บริโภคเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงให้เลือกซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้มาตรฐาน ไม่ควรเห็นแก่ของถูกเนื่องจากอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพการผลิตและให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อแนะนำจะทำให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ClassB-1

นายฐากร ยังได้ให้ข้อสังเกตเบื้องต้นการตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์มือถือว่าผ่านการรับรองมาตรฐานหรือไม่โดยทุกเครื่องที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องมีเครื่องหมายแสดงการรับรองมาตรฐานเครื่องที่ออกโดยสำนักงาน กสทช. โดยจะระบุหมายเลขการรับรอง เลขปี ค.ศ. ที่รับรอง และรหัสประจำตัวของผู้ประกอบการ เช่น CLASS B NTC ID. AAAAAA-BB-XXXX โดยที่ AAAAAA หมายถึง หมายเลขรับรอง 6 หลัก BB หมายถึง เลขปี ค.ศ. ที่รับรอง ซึ่งจะเป็นเลขสองหลักสุดท้าย และ XXXX หมายถึง รหัสประจำตัวผู้ประกอบการ 4 หลักซึ่งเครื่องหมายนี้ ผู้ประกอบการต้องแสดงเครื่องหมายให้เห็นที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ในลักษณะที่อ่านออกได้ และต้องแสดงเครื่องหมายในวัสดุที่ใช้ร่วมกับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น

สำหรับการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผลิตภายในประเทศ นายฐากร แนะนำว่า ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งนี้หากพบเห็นหรือสงสัยอุปกรณ์ที่ซื้อไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงาน กสทช. โทร 1200 ได้ทันที