คุณภาพสัญญาณมีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากเปิดให้บริการ 3G ใหม่

nbtc-coverหลังจากมีการเปิดตัวให้บริการ 3G ใหม่อย่างเป็นทางการไปแล้วทั้ง 3 เครือข่ายผู้ให้บริการรายใหญ่ทั้งสามค่ายพบว่าคุณภาพสัญญาณมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งประเภทของข้อมูล (Data) และประเภทเสียง (Voice) โดยทาง กสทช. ทำการทดสอบที่ Central พระราม 9 ได้ผลดังนี้

เครือข่าย AIS 3G 900 MHz (TH GSM) ก่อนการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ที่ 1,218 kbps และเพิ่มขึ้นเป็น 2,235 kbps เมื่อตรวจสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่

เครือข่าย AIS 3G 2100 MHz หรือ AWN ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 2,522 kbps

เครือข่าย True Move H 3G 850 MHz ความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 1,812 kbps และลดลงเล็กน้อยเป็น 1,716 kbps เมื่อตรวจสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่

เครือข่าย True Move H 3G 2100 MHz ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 3,496 kbps

nbtc-table

ส่วน DTAC ยังไม่มีการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนระบบ 3G ใหม่ในขณะนั้น จึงไม่มีข้อมูลมานำเสนอครับ