คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม ม. 46 แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (กสท./ทรู)