สาเหตุที่ Galaxy S III สี Pubble Blue ไม่เปิดตัวตามสีขาว

ข่าวของการไม่มี Galaxy S3 สีน้ำเงิน Pubble Blue มาขายในช่วงแรกนั้น หลายคนอาจได้รับข่าวเรื่องสาเหตุต่างๆ แต่เหตุผลของการไม่มีสี Pubble Blue จากแหล่งข่าวพิเศษนี้ น่าสนใจมาก เพราะ GSMArena อ้างว่า ได้รับข้อมูลจากผู้รับผิดชอบการผลิตชิ้นส่วนแจ้งมาว่า สาเหตุที่ต้องผลิตสี Pubble Blue ใหม่นั้น เกิดจากเมื่อเคลือบวัสดุด้วย Hyper-Glaze นั้น ชิ้นส่วนที่ผลิตมา เกิดความไม่เท่ากันของโทนสีเมื่อเทียบชิ้นหน้ากับหลัง

ความไม่เท่ากันตรงนี้ เป็นที่ชิ้นฝาหลัง ส่วนฝาหน้านั้น สีได้ตรงตามที่ต้องการ ฉะนั้นแล้ว เครื่องที่ปล่อยออกไปก่อนหน้าเพื่อรอจำหน่าย จะถูกดึงกลับมาตรวจสอบเช่นกันว่า โทนสีหน้ากับหลัง ทำออกมาเท่ากันหรือไม่

ทั้งหมดนี้ จะกินเวลาไม่เกิน 3 อาทิตย์ จึงสามารถผลิตสี Pubble Blue ได้ตามปกติ

ที่มา: GSMArena