ศาลเยอรมันประกาศ สิทธิบัตร Apple ล่มเพราะ Steve Jobs เอง

stevepresentsiPhotoiPhone[1]

อย่างที่เราๆ รู้กันว่า Apple นั้นไล่ฟ้องคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น HTC, Samsung, หรือแม้กระทั่งตัว Android เองว่าลอกระบบปฏิบัติการ iOS ไปอย่างมากมาย โดยฟ้องไปทั่วโลก ด้วยคดีละเมิดสิทธิบัตรที่หลากหลายกรณีด้วยกัน

ที่เยอรมันนี ทาง Apple ได้ฟ้อง Samsung และ Motorola เรื่องการละเมิดสิทธิบัตรหน้า UI ที่เมื่อเปิดไปจนสุดแล้วจะเด้งกลับได้เหมือนยาง (ถ้านึกภาพไม่ออก ลองลาก Photos หรือ Safari ลงไปด้านล่างสุด แล้วลากต่อ จะพบว่า UI จะเด้งขึ้นลง) โดยศาลเยอรมันนีตัดสินแล้วว่าสิทธิบัตรดังกล่าวนั้นเล้มไป เพราะ Steve Jobs เอง

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเดือนมกราคม ปี 2007 ตัว Steve Jobs ได้ออกมาแสดงผลงานการพัฒนา iPhone สู่สาธารณะชนเป็นครั้งแรก แต่ ณ ขณะนั้นทาง Apple ยังไม่ได้ทำการจดสิทธิบัตรในประเทศเยอรมัน (สำหรับเรื่องประเภทนี้ในสหรัฐอเมริกานั้นสามารถทำได้ เนื่องจากกฏหมายอนุญาตให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิบัตรย้อนไปถึง 12 เดือนก่อนทำการจดทะเบียนสิทธิบัตร) เมื่อยังไม่ได้จดสิทธิบัตรในเยอรมันก่อนทำการแสดงผลงาน ก็เลยไม่ได้รับการคุ้มครอง

และเมื่อไม่ได้รับการคุ้มครอง ก็นำไปเป็นอาวุธฟ้องร้อง Motorola, Samsung ไม่ได้ด้วยนั่นเอง

ที่มา: Cult Of Mac