เว็บเราไม่ได้ล่ม
คอมคุณไม่ได้เสีย
แต่นี่คือภาพเดียวที่คนตาบอดเห็น
ชั่วชีวิต
มาร่วมกันอ่านหนังสือให้คนตาบอด
"Read for the Blind"
เข้าไปที่
/ ReadfortheBlind