Tag: 2G

สามค่ายมือถือ พร้อมเลิกให้บริการ 2G ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

He is NBTC secretary

เลขาธิการ กสทช. เผย 3 ค่ายมือถือทำหนังสือถึง กสทช. ขอให้ยุติการให้บริการ 2G ในวันที่ 31 ต.ค. 62 โดยแผนการดำเนินการ จะขอให้ลดการนำเข้าอุปกรณ์ 2G พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้บริการ 2G เพื่อให้ใช้บริการได้ต่อเนื่องไม่สะดุด