Tag: 5G Testbed

AIS ผนึก Nokia เตรียมความพร้อม Testbed 5G-IoT ในพื้นที่ EEC

AIS จับมือ Nokia เตรียมความพร้อมของสนามทดสอบ 5G Testbed ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ และพันธมิตรในแวดวงโทรคมนาคม เปิดพื้นที่เพื่อจัดแสดงตัวอย่างเทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคต อาทิ IoT หรือ 5G ให้แก่ นิสิต นักศึกษา นักพัฒนา พาร์ทเนอร์ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงของเทคโนโลยี Digital ของไทย ได้มีโอกาสลงมือทดลอง ทดสอบ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ Digital ของประเทศ