Tag: AIS ACADEMY for THAIs

ตามทันเทคโนโลยีกับ AIS ACADEMY for THAIs : Intelligent Nation Series

ถึงวันนี้ หลายคนต่างรู้กันดีแล้วว่า Digital Disruption คือการก่อร่างของเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาทำลายล้างวิธีการ ความคิด พฤติกรรม หรือสิ่งที่เราเคยทำอยู่ก่อนหน้าหรือในปัจจุบันให้เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ร่องรอยของสิ่งที่มาทำลายนั้น คือ “โอกาส” ของการริเริ่มทำสิ่งใหม่ที่ท้าทายมากขึ้น และตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้น

AIS ACADEMY for THAIs จัดงานสัมมนาใหญ่ นำคนไทยสู่โลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ในยุคที่โลกถูก Disrupt จาก Digital เกมการแข่งขันที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยี ยังเป็นตัวแปรสำคัญ ที่มีส่วนชี้วัดความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า และวัดผลความสำเร็จในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน เอไอเอส สนับสนุนองค์ความรู้ให้คนไทยและสังคมไทย เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือกับโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง