Tag: eSports

เพราะเกมไม่ใช่แค่เรื่องเล่น ๆ อีกต่อไป! AIS พร้อมลุยวงการ eSports ไทยครบวงจร

AIS ประกาศวิสัยทัศน์และนโยบายสนับสนุนวงการกีฬา eSports ไทยทุกมิติ ชู 4 ยุทธศาสตร์หลัก สร้างโอกาสและเสริมศักยภาพให้นักกีฬา eSports และเกมเมอร์ไทย ได้แสดงทักษะความสามารถและก้าวสู่เส้นทางมืออาชีพ พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วนในในอุตสาหกรรมร่วมผลักดัน eSports Ecosystem ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปด้วยกัน