Tag: Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7 Pro จะเปิดตัวมากับชิปใหม่ Snapdragon 675

หลังจากประสบความสำเร็จไปกับรุ่น Redmi Note 7 ไปล่าสุดทางแบรนด์รองของ Xiaomi ก็มีแผนจะส่งรุ่น Pro ออกมาทำตลาดเพิ่มซึ่งคาดว่าน่าจะได้เห็น Redmi Note 7 Pro กันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์